شرکت های فلزی جوشکاری و ریخته گری

شرکت پترو سازه

شرکت گروه صنعتی سوله کشور

شرکت فضا سازه نقش جهان

شرکت ابتکار فولاد سازان

شرکت مجتمع تولیدی صنعتی کیهان صنعت قائم

شرکت فرا فن توس

شرکت ورق فضایی آریا (مسئولیت محدود)

شرکت مهندسی کارسان

شرکت حکاکی پاسارگاد

شرکت سامانگاه سازه

شرکت حمل و نقل نگار بار سپاهان

شرکت حدید گستر خاورمیانه

شرکت پویا شیمی

شرکت صنایع فلزی مهشید فام

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی