شرکت های فلزی جوشکاری و ریخته گری

شرکت پارس کشش

شرکت پویاب فلز

شرکت فولاد مهر سپهر

شرکت تولیدی صنعتی ساتراپ جهان

شرکت توسعه شبکه های فولادی آسیا (تشفا)

شرکت صنایع قوطی سازی تنگه نور

شرکت ارچین صنعت آریا

شرکت مهندسی ساختمانی کاوه سوله (کاوه پانل)

شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران

شرکت ایستا فریم ایرانیان

شرکت بتن مرکزی اراک

شرکت بهریز فولادان

شرکت پاک برنز

شرکت ذوب فلزات محسنی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی