شرکت های فلزی جوشکاری و ریخته گری

شرکت پولاد آذین پایا

شرکت اروم نورد فجر

شرکت استیل مخزن صدری

شرکت پایور سامان

شرکت آتیه صنعت

شرکت انرژی بخار صنعت

شرکت مقاوم سازی آرین تیس

شرکت اسپادان قالب پایدار

شرکت خدمات قالب ایران

شرکت نیکاب شیمی

شرکت امید سوله تهران

شرکت فناوران سازه گهر

شرکت احسان برش صنعت (سهامی خاص)

شرکت سیلو سازان تهران

شرکت مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز (سانا)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی