شرکت های فلزی جوشکاری و ریخته گری

شرکت آهن و فولاد الوند

شرکت شفاف

شرکت پردازش فلز

شرکت شیمیایی جهان تاب

شرکت کناز (کشاورز نمونه ایران زمین)

شرکت پویا شبکه عصر

شرکت دایکاست پرس

شرکت بولت غرب

شرکت رویال سازه ایرانیان

شرکت سازه صنعت باد بند

شرکت بازرگانی صفائی

شرکت صنعتی چدن ذوب پارس

شرکت گروه صنعتی آونگ

شرکت تولیدی آذر توس

شرکت آهن معمار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی