شرکت های شیمیایی و پتروشیمی

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط

شرکت پاتریس شیمی نوین

شرکت شیمیایی شرق

شرکت پارس شیمی زاگرس

شرکت صنایع رنگسازی توپ

شرکت پلی رزین (سهامی خاص)

شرکت مهیلا یزد

شرکت هیدرو تجارت البرز

شرکت صنایع لاستیک سازی اطلس

شرکت راد شیمی تجهیز

شرکت الوان کانی کویر میبد

شرکت پیمان صنعت محرکه سپاهان

شرکت پیرو تجارت ورکل

شرکت تولیدی برادران خزایی

شرکت برق و صنعت رضائی

شرکت کیمیا پارافین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی