شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری

شرکت پویا خجسته

شرکت خرما بن جنوب (دمباز)

شرکت گل هستی

شرکت مرغداری ثامن جوجه تهران

شرکت پنجره سبز جهان نما (ویواریا)

شرکت مزرعه مادر مرغ فتحی

شرکت آروین صنعت ایرانیان (آرماشین)

شرکت مجتمع مرغ مادر یاران نوین خاصبان

شرکت چایکاران کاشف

شرکت ایران آکواریوم

شرکت گروه سینا

شرکت بهاران سبز دشت

شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهی شرق مازندران

شرکت یونیلیور ایران

شرکت نیکوران آریا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی