شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری

شرکت آرتان دانه گلستان

شرکت آذر کاویان ارومیه (هندریکس)

شرکت آرین دام صنعت

شرکت آرین تکنیک

شرکت بهتاک ملایر

شرکت پسته برلیان سبز

شرکت آلا پودر خزر

شرکت الماس سبز خزر

شرکت افشان نگار آریا

شرکت افزودنی های ایتوک فردا

شرکت روز آفتابی نوتاش

شرکت رطب ثمین بم

شرکت چای دلشاه

شرکت زبر زعفران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی