شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری

شرکت لوهمن

شرکت زرین دوش پارس

شرکت زرین بالان شمال

شرکت زامیار آریایی

شرکت راد آرد پارس

شرکت تیبا دارو

شرکت تهران دانه

شرکت تولیدی و صنعتی طلوع فردیس

شرکت تولیدی پارس خاور

شرکت توسعه و تجهیز صنایع فرافن فراز

شرکت تکنو رابر

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرکز

شرکت دشت بن شن

شرکت ترنج طلایی مینو در (بوقلمون پردیس)

شرکت بهرود

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی