شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری

شرکت دانه تاک

شرکت دان و علوفه شرق

شرکت گروه تولیدی پاورین

شرکت گروه تولیدی بازرگانی گهردانه

شرکت گروه تولیدی آمت

شرکت فراز دانه آوند

شرکت صنایع تولیدی طیوران ابزار

شرکت سپید ماکیان

شرکت سپاهان دانه پارسیان

شرکت نیرو مالت خراسان

شرکت گروه صنعتی قابوس هیتر

شرکت مه آوران هنر آزما

شرکت مجتمع مرغ مادر تخمگذار حاجی زاده

شرکت مجتمع طیور فارس

شرکت ماکیان نوآور

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی