شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری

شرکت چینکا صنعت مازرون

شرکت جهاد تحقیقات صنعت

شرکت جوانه خراسان

شرکت کیمیا دان

شرکت کیان دانه پارس اسپادانا

شرکت کارخانه صنعتی آسیاب

شرکت صنایع مرغداری الوند

شرکت شید ارشیا سپهر

شرکت سوربن شمال

شرکت گروه درنا

شرکت گروه تولیدی پیرمرادی

شرکت گروه تولیدی پویا صدف

شرکت پروار گران پاسارگاد

شرکت آریا دالمن

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی