شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری

شرکت دهکده سبز ساحلی

شرکت مهندسی چمن رل محمد

شرکت میلاد جوجه

شرکت چای بصیر

شرکت سپنتا (ساپمکو)

شرکت تک فرآوری آریا

شرکت فردای سبز ایرانیان

شرکت دنیای سوخت سبز

شرکت بازرگانی نصیر سارانی

شرکت پارسان دی

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی معین بذر

شرکت گروه صنعتی بهامین توس خاوران

شرکت گروه تولیدی کریمی

شرکت زعفران بهرامن

شرکت گسترش صادرات جاویدان کرمان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی