شرکت های سایر محصولات کشاورزی(خرما زعفران چای قهوه قارچ)

شرکت کشاورزی جلگه دز

شرکت چای بلدرچین و نوربخش

شرکت کشت و صنعت بهمن یاد سبلان

شرکت مؤسسه چای آلبالو نشان

شرکت زعفران انجمن

شرکت زعفران زرین قلم

شرکت تروند زعفران قائن

شرکت مجتمع صنعتی بوشهر

شرکت زعفران نیک منش

شرکت پارس زنبق (سهامی خاص)

شرکت کشت و صنعت ملارد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی