شرکت های خودرو و وسایل نقلیه

شرکت شاهین خودرو آذر

شرکت سیر و سفر رخش

شرکت فروزش پخش

شرکت تولیدی صنعتی حسینی

شرکت نیک اندیشان مهر نامکو

شرکت صنایع خودرو سازی مدیران

شرکت اجزاء ماشین گستر آرین (امگا)

شرکت دینا وین

شرکت شیشه به شهاب

شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکا

شرکت الکترو ماشین

شرکت نوآوران شکوهیه

شرکت آذین پلیمر مهر

شرکت میزان کار پارت

شرکت نسیم لنت سپاهان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی