شرکت های خودرو و وسایل نقلیه

شرکت بازرگانی عظیمی

شرکت سدید توان

شرکت گسترش قطعه کاروان ایرانیان

شرکت پایا پین صنعت

شرکت مهندسی ایمن صنعت سدید

شرکت شاسی سازی ایران

شرکت لاستیک سازی گیلان

شرکت تولیدی صنعتی سبا پیشتاز موتور

شرکت صنایع ارگ دیزل

شرکت گروه صنعتی دارکوب

شرکت سهند هیدرولیک

شرکت بازرگانی رحیمی نژاد

شرکت قطعه سازان سینا

شرکت واحد تولیدی نوین کابل سبزوار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی