شرکت های خودرو و وسایل نقلیه

شرکت خورو سازی ستاره نیک آریا

شرکت عایق صنعت نیکان ایرانیان

شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان

شرکت صنایع خودرویی آنا کاغذ کنان

شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز

شرکت سازمان خدمات پس از فروش سایپا (سایپا یدک)

شرکت بهروش مدار پویا

شرکت آذر پاد صنعت آریا

شرکت گروه صنعتی آراد غرب

شرکت هزاوه اراک

شرکت خدمات پس از فروش اسنا

شرکت بازرگانی ایروانی

شرکت کرمان موتور (سهامی خاص)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی