شرکت های خودرو و وسایل نقلیه

شرکت سایپا پلوس

شرکت سازه یدک رویش

شرکت سازه گستر سایپا

شرکت راستی کار البرز

شرکت حرکت سازان توس

شرکت تیرسان گاردن

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

شرکت تابان مهر شید (شیدکو)

شرکت آگلا پارت

شرکت اگزوز خودرو خراسان

شرکت بهنام موتور راد

شرکت بازرگانی مهندسی شهاب یزد (بسکو)

شرکت ایران ماو پارتز کیش

شرکت تولیدی صنعتی ایران لوازم قطعه

شرکت مؤسسه تحقیق و پژوهش لؤلؤ

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی