شرکت های خودرو و وسایل نقلیه

شرکت گروه صنعت گستران آسیا

شرکت قطعات محوری خراسان

شرکت فنرسازی گواه خاور

شرکت عطار یدک قطعه

شرکت صنایع لاستیکی پارسا

شرکت مهر کار پلیمر

شرکت مشهد کرپی

شرکت ماشین کاران اراک

شرکت صنایع کابل کنترل امجد

شرکت صنایع فورج البرز

شرکت صنایع خودرو پیوند توسعه

شرکت صارم یدک

شرکت سوخت آما

شرکت سرو صنعت سپاهان

شرکت سپهر پلیمر جهان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی