شرکت های خودرو و وسایل نقلیه

شرکت فرآوری و ساخت

شرکت ایران خودرو نمایندگی 1

شرکت گروه صنعتی نوآوران ابری

شرکت کرپی سازان

شرکت کابل کنترل سپهر

شرکت صنایع تولیدی شهاب اصفهان

شرکت گروه صنعتی نوین

شرکت گروه صنعتی قدس نجف آباد

شرکت کسری یدک

شرکت ساتن کو

شرکت رزن یدک

شرکت جاوید پایا نهاد (واناکو)

شرکت تی بی آ

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی