شرکت های خودرو و وسایل نقلیه

شرکت شیشه ایمنی میرال نوید

شرکت گروه صنعتی تفتان

شرکت مهندسی و خدماتی فن و توسعه

شرکت هما سرد افرا

شرکت صمیم صنعت تهران

شرکت کنترل انرژی آسیا

شرکت گروه صنعتی فارس (باجاج)

شرکت الیز خودرو

شرکت صنایع خودرو کویر

شرکت امید صنعت خاوران

شرکت ایران صاواتو

شرکت کارخانجات آریا دیزل پارت

شرکت سهند سیکلت سپاهان

شرکت پاد زانیج

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی