شرکت های خدماتی

شرکت بین المللی حقوقی برهان متین

شرکت مجتمع آموزشی خدمات مشاوره مدیریتی بینا

شرکت تعاونی خدمات مشاوره مدیریتی بینا

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هوشیاران پایتخت

شرکت همیاران هستی بخش

شرکت دارالترجمه رسمی ماهان

شرکت توان بخشی ملاصدرا

شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی صنعت راه ابریشم

شرکت مؤسسه حسابداری محاسبان توانا (حسابداران رسمی)

شرکت صدرا اندیشه

شرکت گروه وکلای یاسا

شرکت صنایع مارال چرم

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی