شرکت های حمل و نقل

شرکت توسعه راه آهن آریا تورا

شرکت گروه پوما

شرکت خدمات تعمیر و نگهداری هواپیمایی ارس تک

شرکت مسافربری خود رانندگان پژمان

شرکت مروا تجارت

شرکت خدمات کشتیرانی خورشید دریای آبی (مسئولیت محدود)

شرکت گل بکسان

شرکت کشتیرانی مسیر دریای آبی (B S W)

شرکت دریا کالا ران

شرکت پترو پارت پرشیا

شرکت هدف (مسئولیت محدود)

شرکت باربری پرستو راه

شرکت مشارکت مشیران کاریز

شرکت خدمات زیربنایی کاریز

شرکت خدمات مسافرتی راه پرستو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی