شرکت های تولید پارچه و کالاهای کشباف و قلاب باف

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط
واژگان مرتبط

تولیدی دستکش بیات

شرکت نیلوتکس

شرکت صنایع نساجی مه ریس

شرکت زر ریسان کویر کاشان

شرکت آرتا تجارت زرین

شرکت تولیدی صنعتی تکمیل بافت

شرکت تولیدی رک ROC

شرکت زرباف یزد

شرکت الماس بافت امید

شرکت صنایع نساجی نساج پور سپاهان

شرکت بازرگانی ابریشمی

شرکت نفیس نخ

شرکت پلی استر آریان بوشهر

شرکت نخ رنگ

شرکت ریسندگی و بافندگی مهر تابان کویر کاشان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی