شرکت های تولید و پرورش آبزیان و محصولات آبزیان

صنایع غذائی دنیز

نسیم لیا

تولیدی سیبا

شرکت پونک تن دریا سهامی خاص

شرکت گلشن کنسرو کنسرو مروا

شرکت میبدپروتئین

تعاونی چندمنظوره عام اشکذر

کشت وصنعت بهارهمدان

شرکت تعاونی فرآورده های دریایی ماهان

شرکت مجتمع شیلاتی و سردخانه ای فرآوران دریا

محصولات کارآمد پروتئین

تولیدی مواد غذایی خلیج فارس

شرکت فرآوری دریایی ارس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی