شرکت های تولید میوه و سبزیجات (نباتات)

شرکت تولیدی فرآورده های غذائی اردکان

شرکت میخوش یزد

شرکت شباب یزد

شیرین صنعت بهار

سردخانه قندیل بهار

تعاونی شیرین توشه بهاران

تعاونی کیان سراب نهاوند

یاقوت تاک ملایر

تعاونی تولید رنگین کمان پارسه نهاوند

درخشان تاک ملایر

لواشک بهداشتی مقدم

تاک شهدبهار

آذین سیر

شبنم صحرا

بین المللی ملایرکالا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی