شرکت های تولید میوه و سبزیجات (نباتات)

شرکت آذر صبای مغان سهامی خاص

شرکت فرآورده های لبنی سرعین شیر اردبیل

شرکت برگ شاداب سبلان با مسئولیت محدود

شرکت تعاونی ناز گل سبلان قره گل

شرکت کشت و صنعت زراعی و دامپروری آرتا کشت

توکل سالمی

تعاونی قارچ طلائی مغان

خوش طعم بهارک اردبیل

شرکت صنایع غذائی کیمیا عسل سهامی خاص

شرکت تعاونی هدیه سبلان

تعاونی تولید و بسته بندی آب میوه مغان سو

تعاونی 650 کمپوت سازی مشگین شهر

شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان پروسس میوه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی