شرکت های توریسم و گردشگری

شرکت هتل گیلان (کادوس)

شرکت دالیان

شرکت گردشگران شیراز

شرکت پرستوی مهاجر

شرکت همای ایران

شرکت رضوان گشت اردبیل

شرکت آژانس هواپیمایی گردشگری گلچین

شرکت آژانس هواپیمایی تمدن شرق

شرکت هواپیمایی و جهانگردی ستاره سهیل

شرکت همرو

شرکت خدمات هوایی روز به روز پرواز

شرکت شکیبا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی