شرکت های توریسم و گردشگری

شرکت دور پرواز

شرکت دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پل

شرکت پرشین گلف

شرکت هتل آپارتمان دریا سرعین

شرکت آریان راشا گشت

شرکت خدمات مسافرتی ستاره شرق

شرکت ایرانیان باستان

شرکت خاور باستان سپهر

شرکت هتل چمران شیراز

شرکت ساتراپ سیر

شرکت آژانس هواپیمایی پرواز اعتماد ایرانیان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی