شرکت های تجهیزات و لوازم کشاورزی دامداری و مرغداری

شرکت گروه صنعتی قابوس هیتر

شرکت مه آوران هنر آزما

شرکت زرین دوش پارس

شرکت تیبا دارو

شرکت تولیدی و صنعتی طلوع فردیس

شرکت تولیدی پارس خاور

شرکت توسعه و تجهیز صنایع فرافن فراز

شرکت تکنو رابر

شرکت آرین تکنیک

شرکت افشان نگار آریا

شرکت آروین صنعت ایرانیان (آرماشین)

شرکت نیکوران آریا

شرکت مهندسی چمن رل محمد

شرکت سپنتا (ساپمکو)

شرکت گروه صنعتی بهامین توس خاوران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی