شرکت های تجارت و بازرگانی

شرکت آکام توسعه

شرکت بهار آرام

شرکت تولیدی بازرگانی تأمین کالا پرشان

شرکت دلوس (گروه بازرگانی پارس پاسارگاد)

شرکت پردیس هگمتانه نوید

شرکت گیاه پرنیان اطلس

شرکت گروه صنعت شیمیایی بیستون

شرکت بازرگانی همراز نهاد

شرکت پیشگامان تجارت فرا آوا

شرکت بهی

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی تهران رامفر

شرکت آینده الکترونیک

شرکت مکاترونیک

شرکت ارسا گروپ (Arsa Group)

شرکت آران کیمیا افزار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی