شرکت های تجارت و بازرگانی

شرکت بازرگانی توتونچی

شرکت خرمشهر ترخیص سبز اروند

شرکت صائین تجارت آریا

شرکت گروه تجاری صنعتی امیران

شرکت تجارت پاسارگاد

شرکت فرا صنعت مبین

شرکت تأمین راه آریا

شرکت میثم ارتباطات پارسیان

شرکت آریا فرمند

شرکت گروه زرین زرین ترنج تابان آسیا

شرکت سیاره جسم

شرکت بازرگانی منوچهر خالدی

شرکت ایده و اجرای پارسه

شرکت مهر بندر

شرکت بازرگانی ستار گشتاسبی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی