شرکت های تجارت و بازرگانی

شرکت بازرگانی بهمن غلامی

شرکت کارگزاری امور گمرکی قندچی

شرکت توسعه تجارت سبزینه (مسئولیت محدود)

شرکت بازرگانی نورد ساخت فولاد

شرکت مشاور امور گمرکی و ترخیص کالا

شرکت بازرگانی سهاوی

شرکت رنگین تجارت درّین

شرکت پالاس (مسئولیت محدود)

شرکت بازرگانی فائض

شرکت مهر آریا تجارت

شرکت بازرگانی و پخش سفیر

شرکت گروه بازرگانی ویژن تجارت لوتوس

شرکت بازرگانی محمدی

شرکت نیکو بن پرشین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی