شرکت های تاسیسات آب و فاضلاب

شرکت آذر تاب پویا

شرکت فناوران هوای پاسارگاد

شرکت انرژی سازان آفتاب

شرکت گسترش ذوب هامون

شرکت تیز تک (آریان فیلتر)

شرکت سینا تجارت میعاد

شرکت گروه صنعتی الکترو فن

شرکت حرارتی و برودتی آرمن بخار

شرکت سامان دلیجان

شرکت هوا سلولز

شرکت مهندسی زیست سازه لوتوس

شرکت مهر آوران راه صنعت

شرکت اوار پلاست

شرکت فنی مهندسی بهراد صنعت پاسارگاد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی