شرکت های تاسیسات آب و فاضلاب

شرکت پشم سنگ ویلا

شرکت پارسیان عایق گستر گیتی

شرکت ایزوگام کیمیا شرق

شرکت امید بافت

شرکت آرتا پارسیس

شرکت گروه صنعتی اسپیرال

شرکت ژوپن گاز

شرکت نانو پارس زاینده رود

شرکت امین گستر شاخص

شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش

شرکت پارس دانش سپاهان

شرکت مهندسی آبدیز صحرا

شرکت استیم بویلر (دیگ بخار)

شرکت فرا سارینا

شرکت گروه صنعتی ابتکار آوران آبساز

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی