شرکت های تاسیسات آب و فاضلاب

شرکت تهویه سیس و ویونا

شرکت تهویه دانان تهران (T D T)

شرکت تجهیزات نوین پارس (آرامین)

شرکت سرمایش پارسیان

شرکت پارس محیط آزما

شرکت مهندسی تبادل گستر بوران

شرکت آذر بویلر

شرکت اصفهان دما

شرکت مبنا پیشه

شرکت مخزن فولاد رافع

شرکت فریدان طرح

شرکت کوره های القایی پیشتاز صنعت

شرکت مبتکران صنعت سرد

شرکت عایق های رطوبتی ایران (تورسیل)

شرکت شیوا سپ

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی