شرکت های بازیافت و صنایع تبدیلی

شرکت بنیان صنعت خودرو مازندران

آبادگران صنعت طبرستان

شرکت تجارت صنعت حاشیه خزر

شرکت پالایش پت و الیاف البرز س خ

تولیدی لاریم شیمی مازندران س خ

شرکت تعاونی تولیدی صنایع کرک بابل

مفتول سازی دیوای آ مل س خ

خاک آلی سبزینه س خ

پارس بتن گهر

آریا گسترش خرم آباد

بهروان لرستان تولید روغن موتور

بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان گیلان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی