شرکت های بازیافت و صنایع تبدیلی

شرکت پارس پرک دلیجان

بازیافت سبزیاران خمین

بازیافت خودروهای فرسوده اراک بازیافت سهامی خاص

شرکت تعاونی حامی صنعت کار آفرینان

شرکت آرال دلیجان

دژ آب دلیجان

شرکت آریا شهد دلیجان

صنایع نساجی الیاف توفیق

مروارید سبز ساوه

شرکت تعاونی تولیدی شیمیایی پویان صنعت خمین

بهروان خمین

صنایع ژرف

تعاونی فروزان ذغال

شرکت تعاونی نگین پلاستیک وزنا

شرکت خدماتی بازرگانی طاهان نوشهر س خ

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی