تولید کاغذ و مقوای کروگیت شده ظروف و محفظه های کاغذی و مقوایی

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط
واژگان مرتبط

بازرگانی رادمین

سایان گستر ایرسا

صنایع بسته بندی گلبرگ فردا پارسیان

چاپ و نشر گلرو بیرجند

شرکت صنایع و بسته بندی میلاد تیتکان

شرکت سدنیا گلستان

شرکت مجتمع بسته بندی نگاره گرگان

شرکت کارتن سازی بهساز مازندران

شرکت مقوا سازی استرآباد

عرفان رسا

تعاونی جوانه های صنعت اندیشه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی