ادارات دولتی سفارت ها و سندیکاها

شرکت اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران

شرکت صدا و سیمای مرکز سمنان

شرکت صدا و سیمای مرکز اصفهان

شرکت انجمن سراسری های حمل و نقل بین المللی

شرکت انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین ایران

شرکت انجمن صنفی تولید کنندگان کیسه چتایی پلی پروپیلن

شرکت اتحادیه پلاستیک و نایلون استان تهران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی