شرکت ها و کارخانجات

فضل فولاد اصفهان

کیمیاگر قرن ایرانیان

ایمن نیرو

بازرگاني پاژبهفر

پیمانکاری سندبلاست و رنگ اطلس

ایده آل گستر

پترو ترابر پاسارگاد

شرکت کرف اهرم

فرآورده ها ي نسوز تيان

میاک کانتین

سایان گستر ایرسا

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی آفتاب بنادر اروند

آراز فخر آذر

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی