شرکت های اکتشاف و استخراج

شرکت واریان گاز

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

شرکت شفق سمنان

شرکت مهندسی شایا نیک

شرکت صنایع پودر سنگسر

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت بازرگانی بهران

شرکت پالایشگاه نفت آبادان

شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی