شرکت های اکتشاف و استخراج

شرکت او ام وی

شرکت اریش گاز گستر (مسئولیت محدود)

شرکت ابر ساینده مسباره کویر

شرکت صنعتی معدنی حدید باستان

شرکت اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران

شرکت فروز گاز

شرکت سبزدانه هرمزان

شرکت گوگرد گرانول سپاهان

شرکت کائولین خراسان

شرکت شیمی کان

شرکت سیلیساز

شرکت احرار سپاهان

شرکت تاوان سیلیس

شرکت معدنی کانه آرا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی