شرکت های اکتشاف و استخراج

شرکت طلای زرمهر

شرکت پودر کربنات زاگرس

شرکت کانی فراور افرا

شرکت پارس سپید فام

شرکت اکسیژن و نیتروژن اتحاد اصفهان

شرکت تعاونی معدنی کهران کویر

شرکت مدد کاران اصفهان

شرکت پالایش و تصفیه نمک گوهر ناب اصفهان

شرکت اکسیژن الماس

شرکت اکسیژن سازان

شرکت مروارید ارسباران

شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاورمیانه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی