شرکت های اکتشاف و استخراج

شرکت سیلیکات شرق

شرکت هلدینگ معدنی فلات آسیا

شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان

شرکت شهد باب پارس

شرکت متالورژی پودر ایتوک تبریز

شرکت پایا فرآیند هزاره نوین

شرکت پارس سیلیکات شمال

شرکت پودر مروارید دورود

شرکت فرو آلیاژ کرمان

شرکت لیدوما

شرکت سیلیکات کیهان

شرکت اپال کانی پارس

شرکت فراز معدن مرکزی

شرکت سروش توسعه معادن البرز

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی